Snapphanerallyt och Snapphanarna

main_img_snapphanarna

Rövare och banditer eller frihetshjältar och patrioter?

Tja hur man ser på snapphanarna beror helt och hållet på vem man frågar.
Sant är i alla fall att under det Skånska kriget, 1675 – 1679,  det krig där Danmarks kung Christian V ville ta tillbaka de provinser som förlorats vid freden i Roskilde 1658,  omfattade benämningen ”Snapphanar” de styrkor av bönder och friskyttar i Skåne som lierat sig med den danska armén och  gjorde uppror mot den svenska ockupationsmakten.
Det var den svenska krigsledningen som myntade begreppet ”Snapphanar” och från svensk sida talade man om upprorsmän, kriminella, kringstrykande tjuvar och blodtörstiga bakhållsmän.
I Skåne och de ockuperade delarna i Sydsverige hyllade å andra sidan man Snapphanarna som kämpar för friheten och hjältar.
Terrängen i norra Skåne var väl lämpad för snapphanarnas gerillakrig och för den svenska armén som måste ta sig genom dessa trakter för att komma till centrala delarna av landskapet innebar marschen bakhåll och blodspillan.
Fick svenskarna tag på en snapphane gjorde man processen mycket kort med vederbörande. Åtskilliga gamla ekar i nordskåne är också kringgärdade av legender om hur många snapphanar som fått hänga och dingla där…

Den trakt där AM Snapphanerally drar fram var en gång snapphanarnas bygd. Här kämpade de och här dog de. Här frodades legenderna och här föddes hjältesagorna.