Sponsorer

Sponsorer och annonsörer

Organisationskommittén för AM SNAPPHANERALLY 2014 vill framföra ett varmt tack till de företag som genom sitt sponsorstöd, sin annonsering och övriga åtgärder gjort det möjligt för klubben att ar­ran­­­gera ett Rally av detta format. Vi ber er att gynna våra spon­sorer och an­nonsörer genom inköp och affärs­avtal med dessa.

Organisationskommittén