Hässleholms Motorklubb

Hässleholms Motorklubb

 • Den nuvarande klubben bildades 1953, men redan 1925 fanns det en klubb med namnet Häss­le­holms Motorklubb. Verksamheten trappades dock ned fram emot andra världs­­­krigets början och låg helt nere till 1945, då intresserade personer på nytt anordnade motor­­­tävlingar under klubbnamnen SMK Hässleholm och Göinge Motorklubb.
 • Dagens Hässleholms MK arrangerade både bil- och motorcykeltävlingar från 1953 fram till 1964, då sista MC-tävlingen kördes. Bilsidan utvecklades till att omfatta orientering, till­för­lit­lig­hets­tävlingar (numera rally), manöverprov, familjerally och racing.
 • Klubbens förare har under årens lopp nått fina framgångar, både internationellt och natio­nellt. Rallysidan har inte bara fina förare i SM-toppen utan också en stor bredd, med när­mare 100 licensierade förare och kartläsare/codrivers. De tidigare förare som åkte racing, har gett klubben både Svenskt och Europeiskt Mästerskap.
 • Sedan 50 år tillbaka, är Lille Mats Special ett årligt HLMK-arrangemang i april/maj månad. Den är en av Sveriges största Rallysprinttävlingar.
 • Sedan 1971 är Snapphanerallyt klubbens största tävling. Den körs i augusti och hette ursprungligen Snapphanenatta. Tävlingsformen heter Rally, och här åker man på längre spe­cialsträckor i skogen. Rallyt har under de senaste åren utvecklats till ett riktigt SM-rally, då klubben sedan 1988 har fått femton SM-värdigheter på tävlingen. Internatio­nellt sett så har rallyt varit ett utav de största i Sverige med förare från Danmark, Norge, Tyskland, Polen och Storbritannien.
 • Dragonloppet är klubbens backtävling som 1985 och 1989 hade SM-status. Den kördes på Hovdala-fältet söder om Hässleholm.
 • Klubben har även en folkrace-sektion, men saknar för närvarande en egen bana.
 • Bilorientering (BIL-O) är en tävlingsform där det gäller att, med hjälp av karta och kör­order, köra karträtt väg på fastställd idealtid. Klubben har haft både Nordiskt Mästerskap och SM-titel på våra tävlingar. Även i denna sportgren har vi haft tävlande i SM-toppen.
 • Klubben har en livaktig avdelning för radiostyrd bilsport, med en hyrd lokal inne på Garnisonen.
 • Drifting är en nyuppstartad gren i klubben. Det är en bedömningssport, precis som konståkning.
 • Hässleholms Motorklubb har cirka 400 medlemmar.
 • Klubbhuset, som är på 160 kvadratmeter, byggdes 1981 av klubbens medlemmar och är sedan några år skuldfritt. Tillbyggnad i vinkel har skett under sommaren 2006.
 • HLMK:s målsättning är att ta tillvara de motorint­res­se­ra­des intressen och fostra dem till skickliga och goda bilister samt ge dem en meningsfull sysselsättning på fritiden.

Besök gärna vår hemsida: www.hlmk.com

Miljöpolicy för Hässleholms Motorklubb

Hässleholms MK förbinder sig

 • att samordna transporterna vid utbildningar
 • att göra transportsträckorna så korta som möjligt vid tävlingar
 • att följa Svenska Bilsportförbundets miljöpolicy
 • att vid all kopiering minimera pappersanvändningen samt använda miljövänligt papper
 • att minimera miljöpåverkan vid våra tävlingar, bl.a. genom att följa den uppgjorda miljöplanen för respektive tävling